Hvis du er utilfreds med dit hotel eller din udlejningsbil er det vigtigt, at du påpeger det med det samme/på stedet, så hotellet/biludlejeren har mulighed for at løse problemet. Hvis ikke det er muligt at løse problemet på stedet af hotellet/biludlejeren, eller via det telefonnummer som vi angiver i din bekræftelse, kan du sende dine synspunkter til os via kontaktformularen. Vi kan ikke videresende din reklamation til vores leverandør, medmindre du har forsøgt at få en løsning på problemet på stedet. Eventuelle reklamationer skal altdi laves skriftligt, hvis du søger erstatning for meromkostninger. Du skal altid sende dine kvitteringer i originalformat, og rekalamtionsblanketten finder du i vores rejsevilkår.