Seneste flybillet søgning

Mobil rejseplan

Nyhedsbrev

Bedste fly priser

Bedste flybilletpriser med KLM

Bedste flybilletpriser med SAS

Bedste flybilletpriser med Lufthansa

pdf print

Rejsebetingelser


 

Vilkår


Disse generelle vilkår og betingelser ("V&B") gælder mellem dig ("Dig” eller ”Kunden”) og Den Danske Rejsegreuppe, ("Vi" eller "Os"), booking-portalens operatør www.supersaver.dk (herefter benævnt ”Portalen”). Vi skal bede dig om at læse disse V&B grundigt før brug af Portalen. Du accepterer disse V&B, når du bruger Portalen. Hvis du ikke accepterer disse V&B, beder vi om, at du undlader at bruge Portalen og forlader websitet.

Du skal være fyldt mindst 18 år og handle i din rolle som privat forbruger for at foretage en booking på Portalen. En privat forbruger er, i modsætning til en virksomhed, en fysisk person, der indgår en lovlig transaktion, der hovedsageligt ligger uden for dennes kommercielle aktiviteter og/eller aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende.

Operatøren af Portalen og din kontraktuelle partner for brugen af Portalen er:

Den Danske Rejsegruppe. (Supersaver)
Postboks 3004
7007 Fredericia

E-mail: customerservice@Supersaver.support
Telefon: +45 32 46 30 40

V&B er fastlagt som følger:

Indhold

Innehållsförteckning

 1. SERVICEOMFANG
 2. BOOKINGPROCES OG KONTAKTINFORMATION
 3. FORMIDLING AF FLY
 4. FORMIDLING AF HOTELBESTILLINGER
 5. FORMIDLING AF BILLEJE
 6. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FORMIDLING AF BESTILLINGER AF FLERE SERVICES
 7. INFORMATION OM PAS, VISUM OG HELBREDSBESTEMMELSER
 8. VORES EGNE SERVICES
 9. GEBYRER OG BETALING
 10. REKLAMATIONER
 11. KUNDERETTIGHEDER, DER ER TILLAGT I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTS FORORDNING
 12. ANSVAR
 13. GÆLDENDE LOVGIVNING OG KONFLIKTLØSNINGER
 14. DATABESKYTTELSE
 15. INDSTILLINGER FOR PORTALRANGERING OG SORTERING

BILAG 1 – GEBYRER FOR ADMINISTRATIV ASSISTANCE 

 1. SERVICEOMFANG
  1. Formidling af rejseservices
   1. For de fly-, hotel-, forsikrings-, tog- og biludlejningstjenester, der tilbydes på portalen (samlet kaldet "Rejsetjenester"), handler vi udelukkende i vores egenskab af formidler. Til dette formål er vores rolle og forpligtelser begrænset til at mediere Rejsetjenester, som vil blive leveret af tredjeparter som f.eks. flyselskaber, rejsearrangører, hoteller, forsikringsselskaber, biludlejningsfirmaer eller andre tjenesteudbydere (herefter i hvert enkelt tilfælde "Tjenesteleverandør").
   2. Derfor træder aftalen om Rejseservices (f.eks. transportaftale, forsikringsaftale, lejeaftale) i kraft direkte mellem Dig og den relevante Serviceudbyder. Vi er ikke medsælger af Rejseservices, og Vi er ikke en part i aftaleforholdet mellem Dig og din Serviceudbyder.
   3. Når du benytter vores Portal til køb af Rejseservices, giver du os beføjelser til formidling med den/de pågældende Serviceudbyder(e ) på dine vegne, herunder formidling af betalingen for disse Rejseservices for at sikre, at transaktionen mellem Dig og Serviceudbyderen(-erne) bliver gennemført. Prisen på de faktiske Rejseservices kan inkludere en provision for de services, vi yder i forbindelse med formidling af aftalen mellem Dig og den relevante Serviceudbyder.
   4. Ansvaret for den faktiske levering af de pågældende Rejseservices, der er formidlet via Portalen, bæres udelukkende af den relevante Serviceudbyder. I vores rolle som mellemled, påtager Vi os intet ansvar for de Serviceydelser, der varetages af Serviceudbyderne, og Vi fremsætter ingen bemærkninger eller garantier (hverken direkte eller indirekte) angående egnethed eller garantier for de Rejseservices, der formidles på Portalen. Serviceudbyderen er den ansvarlige modtager af ethvert krav, du måtte have i forbindelse med levering eller manglende levering af Rejseservices.
   5. Skulle du have mulighed for at bede om særlige ønsker, når du bestiller Rejseservices (som f.eks. særlige måltider, faciliteter for handicappede eller børnesæder), sender Vi din anmodning videre til den relevante Serviceudbyder. Vi tager dog intet ansvar for, om Serviceudbyderen kan opfylde sådanne ønsker.
  2. Vores egne services Ud over at formidle Rejseservices, som angivet i Afsnit 1.1. ovenfor, er også ekstra services (ud over Rejseservices) tilgængelige via Portalen, som Vi selv er ansvarlige for at yde. Du indgår direkte aftale med Os i forbindelse med sådanne ekstra services. I hvert tilfælde bliver du tydeligt informeret om i hvilken udstrækning, vi tilbyder egne services i stedet for at formidle services fra tredjeparter. Vores egen serviceportefølje kan variere over tid. Nogle af vores egne services beskrives i Afsnit 8. Om ekstra services, der ikke er fastlagt i disse V&B, får du en detaljeret beskrivelse af sådanne ekstra services samt information om vores gebyrer og supplerende vilkår og betingelser for booking og anvendelse i løbet af bookingprocessen.
  3. Gældende kontraktuelle betingelser
   1. Disse V&B gælder formidlingen af Rejseservices i henhold til Afsnit 1.1 samt for vores egne services i henhold til Afsnit 1.2.
   2. For aftalen mellem Dig og den relevante Serviceudbyder (Afsnit 1.1.2), gælder de generelle vilkår og betingelser fra den relevante Serviceudbyder (som betingelser for transport, forsikringsbetingelser eller lignende), der udstedes af Serviceudbyderen. Sådanne generelle vilkår og betingelser fra den relevante Serviceudbyder bliver meddelt Dig i løbet af bookingprocessen. Da Serviceudbyderens vilkår og betingelser kan omfatte bestemmelser vedrørende ansvar, annullering, bookingændringer og refusioner (hvis tilgængelige) samt andre begrænsninger, anbefaler vi, at du læser disse vilkår grundigt.
 2. BOOKINGPROCES OG KONTAKTINFORMATION
  1. Under bookingprocessen får du de tekniske faciliteter, der er nødvendige til at registrere fejl og til at rette dem, før du sender din bookinganmodning. Vi beder dig om at kontrollere alle data for nøjagtighed, før du afslutter din bookinganmodning. Efterfølgende anmodninger om ændring kan medføre betydelige ekstraomkostninger.
  2. Vi kan få brug for at kontakte Dig, f.eks. i tilfælde af efterfølgende ændringer i de købte Rejseservices. Du bedes sende nøjagtig kontaktinformation, som dit telefonnummer og e-mailadresse. Du skal løbende kontrollere, om du har modtaget en meddelelse fra Os.

   Det er også dit ansvar at sikre, at du kan modtage vores meddelelser. Vi er ikke ansvarlige, hvis du ikke modtager en meddelelse fra Os, på grund af omstændigheder, der i rimeligt omfang er uden for vores kontrol, herunder, men ikke begrænset til følgende: (i) du har angivet en forkert e-mailadresse; (ii) dine e-mailindstillinger tillader ikke modtagelse af vores mail; eller (iii) dine e-mailindstillinger behandler vores e-mail som spam.
 3. FORMIDLING AF FLY
  1. Indgåelse af aftale og prisændringer
   1. Når du har sendt din bookinganmodning, bekræfter Vi modtagelsen af din anmodning via e-mail. Det er på det tidspunkt, at formidlingsaftalen mellem Dig og Os træder i kraft. Hvis du ikke modtager en sådan bekræftelse inden for en time efter, at bookinganmodningen er gennemført, og ingen af vores operatører har kontaktet dig via e-mail eller telefon for at informere om problemer, bedes du kontakte os telefonisk for bekræftelse.
   2. Så snart dine ønskede billetter er udstedt, modtager du en bekræftelsesmail med et billetnummer. Det er på det tidspunkt, at en bindende aftale mellem Dig og det/de relevante luftfartselskab(er) er blevet indgået.
   3. Priserne for flyrejsen samt information om plads indsættes direkte af det pågældende flyselskab i Portalen. Hvis flyselskabet har ændringer, som ligger uden for vores kontrol (f.eks. ændringer i pris, pladstilgængelighed eller andet), og som sker, efter at bookinganmodningen er blevet sendt, men inden aftalen med flyselskabet er blevet bindende (som anført i punkt 3.1.2 ovenfor), træder aftalen ikke i kraft, og din betaling refunderes i sin helhed. Vi kontakter dig muligvis og giver dig mulighed for at godkende den ændrede pris inden for normal åbningstid, dog senest 24 timer efter, at vi har fået kendskab til prisændringen, eller første ugedag efter en sådan 24-timers periode.
  2. Information om booking og transportbetingelser
   1. Vedrørende de tilbudte flyafgange på Portalen, handler Vi udelukkende i vores egenskab af mellemled. Aftalen om levering af flyafgangen træder i kraft direkte mellem Dig og det relevante flyselskab, og Vi accepterer ikke noget aftalemæssigt ansvar i forbindelse med levering eller manglende levering af din flyafgang. Det luftfartselskab, der flyver, er eneansvarlig for levering/manglende levering af din flyafgang.
   2. Før du afslutter bookingen, bliver vilkår og betingelser fra den/de relevante luftfartselskab(er) stillet til rådighed for Dig.
   3. Når vi formidler rejsetjenester ydet af flyselskaber, er vi ikke garanteret adgang til flyselskabets bookingsystem. Hvis dette er tilfældet, kan vi handle på dine vegne ved indgåelse af kontrakten mellem dig og flyselskabet. Vi beder dig muligvis også om at kontakte det relevante flyselskab direkte vedrørende spørgsmål om bookinger, ændringer eller annullering af din booking. Hvis du har købt vores tjeneste med Fleksibel billet (se afsnit 8), skal alle genbestillingsanmodninger dog foretages via vores kundeservice som beskrevet i afsnit 8.1.4. Du modtager muligvis to bookingbekræftelser – en fra os og en fra det pågældende flyselskab. Hvis du har modtaget to bookingbekræftelser, bedes du bruge bookingbekræftelsen fra flyselskabet til check-in.
   4. Ved hjælp af en generel oversigt nedenfor giver Vi information om betingelser vedrørende booking og transport, typisk anvendt af luftfartselskaber eller mindst på en tilsvarende måde. Alle afvigende bestemmelser fra det relevante luftfartselskabs side har dog forrang over den generelle information i dette Afsnit 3.2.4. Kontroller derfor i hvert enkelt tilfælde de gældende vilkår og betingelser fra det relevante luftfartselskab før booking.
    • Flytider/check in
     Alle flytider angives i lokaltid. Ankomster næste dag er markeret med "+1" på tidsplanen. De angivne flytider er foreløbige og kan ændres med kort varsel, efter billetten er udstedt; eksempelvis på grund af begrænsninger fra flyvelederne, vejret eller luftfartselskabets funktionelle begrænsninger. Hold dig ajour med de aktuelle tider i god tid før flyafgangen.

     Overhold venligst de tider for check-in, der er fastlagt af luftfartselskabet. Luftfartselskaberne har ret til at afslå boarding, hvis du kommer for sent til check-in. Bemærk venligst, at nogle luftfartselskaber anbefaler check-in via deres eget website, da de kan opkræve et check-in gebyr, når du checker ind manuelt i lufthavnen.
    • Kombination af individuelle billetter
     En kombination af to separate enkeltbilletter, i stedet for en returbillet, er tydeligt markeret som sådan i bookingprocessen. Billetterne behandles uafhængigt af hinanden i tilfælde af en aflysning, ændring, forstyrrelse i lufttrafikken, som strejker og ændringer i flyplaner. Det enkelte luftfartselskabs bestemmelser er gældende.

     Flybilletter med forskellige bookingnumre bliver altid betragtet som rejser, der er uafhængige af hinanden.
    • Flybilletter med flere rejsestrækninger/anvendelsesrækkefølge
     Din returbillet eller enkeltbillet kan bestå af flere rejsestrækninger. I henhold til de fleste luftfartselskabers bestemmelser skal sådanne rejsestrækninger anvendes i rækkefølge. I modsat fald vil mange luftfartselskaber afslå transport på efterfølgende rejsestrækninger (f.eks. kan manglende brug af en rejsestrækning ugyldiggøre resten af billetten.) Ved returbilletter eller udeblivelse kan dit udgående fly resultere i, at dit indgående fly bliver aflyst af luftfartselskabet.
    • Rejse, når du er gravid
     Nogle luftfartselskaber afslår transport af kvinder, der er i mere end 28. uge af svangerskabet på tidspunktet for den udgående flyafgang eller returflyet. Hvis du er gravid, skal du kontakte luftfartselskabet og din læge for information om du kan påbegynde rejsen.
    • Rejse med spædbørn og børnebilletter
     Kontakt venligst luftfartselskabet for information om rejsebetingelser med et barn, der ikke er reserveret et separat sæde til. Normalt kræver et barn på 2 år sit eget sæde, mens børn mellem 0 og 2 år rejser som spædbørn og ikke får tildelt sit eget sæde. Hvis barnet bliver 2 år før afslutningen af rejsen, skal du booke en børnebillet for hele turen. Børnebilletter kan først bookes efter fødslen, da det korrekte navn og fødselsdato skal svare til det, der står i passet. Vi refunderer ingen omkostninger, opstår, hvis den forkerte billettype bliver booket fra starten.
    • Uledsagede børn
     Vi formidler ikke billetter til uledsagede børn. Billetter til børn under 18 år skal bookes med ledsagelse af en voksen. Nogle lande og luftfartselskaber afslår adgang for børn under 18 år, med mindre de er ledsaget af en værge. Bemærk venligst, at nogle luftfartselskaber kræver, at børn under 18 år medbringer fødselsattest.
    • Mistet/beskadiget bagage
     I vores egenskab af mellemled, har Vi intet ansvar for mistet eller beskadiget bagage. Alle problemer skal straks meddeles til luftfartselskabets repræsentant i lufthavnen.
    • Transit og overnatning
     Generelt er transport på landjorden og/eller overnatning på rejsen ikke inkluderet i flybillettens pris. Du er personlig ansvarlig for at kontrollere køreplaner og priser på transport på landjorden.
    • Transittid mellem fly
     Standardbilletter, booket på Portalen, har bekræftede transittider. Den nødvendige tid til at skifte til et andet fly bliver beregnet af luftfartselskaberne. Hvis en flyrute er forsinket og medfører mistet fly, er luftfartselskaberne forpligtet til at hjælpe Dig med at nå din endelige destination (se Afsnit 11.1).
     Når der bookes separate billetter, har luftfartselskaberne intet ansvar for mistede tilslutningsforbindelser, der er opstået på grund af forsinkelser. Det er derfor dit ansvar at sikre at forbindelsestiden er tilstrækkelige i henhold til luftfartselskaber og lufthavne. Alle ekstra omkostninger, der er afholdt på grund af mistede tilslutningsforbindelser, bliver ikke refunderet.
    • Dobbeltbooking
     En dobbeltbooking betyder, at der er foretaget en eller flere bookinger med samme navn og med samme luftfartselskab. Hvis du har en dobbeltbooking, kan luftfartselskabet aflyse rejsen(-erne). Det kan også forekomme, hvis der er foretaget bookinger hus forskellige rejsebureauer. Vi er ikke ansvarlige for aflysninger, foretaget af luftfartselskaberne, eller for nægtede refusioner fra luftfartselskaberne, i tilfælde hvor de har mistanke om en dobbeltbooking.
  3. Luftfartselskaber, der ikke må operere inden for EU (sort liste) Bemærk venligst, at EU-kommissionen i et tæt samarbejde med nationale lufttransportmyndigheder offentliggør en liste over luftfartselskaber, som kommissionen ikke anser for at være i stand til at respektere internationale standarder for luftfartsikkerhed. Den sorte liste indeholder selskaber, der ikke opfylder sikkerhedskravene for at flyve til og fra lande i EU. Listen inkluderer også selskaber, hvis de opererer fra et land, hvor de civile luftfartmyndigheder ikke er i stand til at yde den nødvendige sikkerhedsovervågning.
   Du kan se, hvilke luftfartselskaber, der er omfattet af dette forbud via dette link:
   EUs sorte liste (Liste med luftfartselskaber, der ikke må operere inden for EU)
  4. Ændringer i tidsplan og aflysninger fra luftfartselskaberne
   1. Din aftale med det relevante flyselskab kan give dem mulighed for at annullere eller ændre dine bookinger. Vi giver dig besked om eventuelle ændringer, når vi bliver informeret om dem af flyselskabet.

    I tilfælde af en ændring af tidsplanen fra flyselskabets side opkræver vi ikke et gebyr for at ombooke dig til flyselskabets tilbudte mulighed. I tilfælde af aflysning fra flyselskabets side opkræver vi ikke et gebyr for din anmodning om tilbagebetaling som følge af annullering. Læs afsnit 9.3 for at få flere oplysninger om tilbagebetalinger.

    I tilfælde af en ændring af tidsplanen eller aflysning fra flyselskabets side, og hvis du beder os om at finde en alternativ flyafgang ud over den, som flyselskabet allerede stiller til rådighed, tilbyder vi at håndtere anmodningen på dine vegne, hvis det er tilladt af flyselskabets betingelser. Klik her for at se en liste over vores gebyrer.
   2. De flytider, der vises i din bookingbekræftelse, kan ændre sig mellem den dato, hvor du har foretaget din booking, og den dato, hvor du faktisk rejser. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret og kontakter dit flyselskab mindst 72 timer før den planlagte afgang for flyvningen for at sikre, at flyet (og eventuelle tilslutningsfly) afgår i henhold til tidsplanen. Vi har ikke kontrol over flyselskabernes ændringer i tidsplanen og tager intet ansvar for omkostninger, der måtte opstå som følge af sådanne ændringer.
  5. Ændringer og aflysninger anmodet af Dig
   1. Vilkårene for ændring af flybookinger (herunder ændring af passagernavn, destination og afrejsedag), og for at give refusioner for aflysninger fastlægges af det relevante luftfartselskab, som er din kontraktuelle partner og flyoperatør. Som mellemled har vi ingen indflydelse på sådanne betingelser.
   2. Hvis du gerne vil foretage en ændring i din booking eller anmode om en refusion som følge af en aflysning, tilbyder vi som en ekstra service at behandle anmodningen på dine vegne, hvis det er tilladt i henhold til vilkårene for flyselskabet. Under bookingen af sådanne ekstra tjenester vil vi informere dig om yderligere betingelser og gebyrer for sådanne tjenester. Klik her for at se en liste over vores gebyrer.
   3. For at vi kan håndtere de ændringer, du har anmodet om, er det nødvendigt, at Vi modtager dine anmodninger om ændringer senest 24 timer før afrejse (kun telefonisk). Se afsnit 8, hvis du har købt vores Fleksible Billet.

    For ændringsanmodninger med kortere varsel anbefaler Vi, at du kontakter det relevante luftfartselskab direkte.
  6. Udeblivelse eller manglende fremmøde til flyvningen Hvis du ikke møder op til eller deltager i dit fly, giver du os hermed tilladelse til at anmode om eventuelle refusioner fra flyselskabet på dine vegne. Vi har ret til, men er ikke forpligtet til at gøre det, og enhver ret, du har til at anmode om tilbagebetalinger, der ikke er gjort krav på, direkte fra flyselskabet, forbliver uændret.

   Hvis vi opnår tilbagebetaling på dine vegne, trækker vi vores gebyrer fra det opnåede beløb. Klik her for at se en liste over vores gebyrer. . Vi beholder eventuelle tilbagebetalinger, der er opnået på dine vegne, fratrukket vores gebyrer, i 12 måneder efter datoen for flyrejsen, og du vil kunne anmode om en overførsel af dette beløb, fratrukket vores gebyrer, på et hvilket som helst tidspunkt, før perioden på 12 måneder er gået, ved at kontakte vores kundeservice.
  7. Identificer verifikationsprocessen udført af flyselskabet Visse flyselskaber kan kræve kontrol af din identitet før afgang. Det er uden for vores kontrol som formidler af flybilletter. Denne verifikationsproces, hvis det er relevant, udføres af flyselskabet efter at bookingen er foretaget og kan medføre mindre ekstraomkostninger (normalt mindre end 1 EUR).

   Hvis du vælger ikke at fuldføre verifikationsprocessen online før din afrejse, som krævet af flyselskabet, og vælger at fuldføre den i lufthavnen, skal du være opmærksom på, at det kan medføre yderligere gebyrer. Disse gebyrer er i overensstemmelse med flyselskabets politikker, opkræves direkte af flyselskabet, og kan ikke refunderes af os.

   Eventuelle omkostninger i forbindelse med verifikationsprocessen bestemmes og pålægges af flyselskabet. Som mellemmand har vi ingen beføjelser eller ansvar i forbindelse med denne proces. Vi anbefaler, at du gennemgår det specifikke flyselskabs vilkår og betingelser vedrørende tilknyttede gebyrer, før du foretager en booking.

   Hvis der kræves en bekræftelse fra det flyselskab, du har valgt at rejse med, vil du blive informeret om det under bookingprocessen. Gennemgå oplysningerne omhyggeligt, før du gennemfører betalingen, så du er opmærksom på eventuelle krav eller mulige yderligere omkostninger forbundet med bekræftelsesprocessen.
 4. FORMIDLING AF HOTELBESTILLINGER Alle forespørgsler i forbindelse med reservationen og alle ændringer eller afbestillinger skal derfor foretages direkte til Booking.com. Du finder kontaktinformation for Booking.com her.

  Du kan se vilkår og betingelser for Booking.com på deres website.
 5. FORMIDLING AF BILLEJE Services i forbindelse med lejebiler via Portalen formidles af Traveljigsaw Limited ("Rentalcars.com").

  Alle forespørgsler i forbindelse med reservationen og alle ændringer eller afbestillinger skal derfor foretages direkte til Rentalcars.com. Du finder kontaktinformation for Rentalcars.com her:
  Se Rentalcars website for lokal kontaktinformation.
  Du kan se vilkår og betingelser for Rentalcars.com her.
 6. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FORMIDLING AF BESTILLINGER AF FLERE SERVICES Portalen giver mulighed for at mikse & matche flere individuelle services efter ønske. I dette tilfælde beder du os om at handle som mellemled for bestillingen af forskellige rejseservices fra forskellige leverandører. De relevante leverandører bliver tydeligt præsenteret for dig under bookingprocedure, før bookingen bliver gennemført. Hvis du ønsker at kombinere individuelle services, bliver en rejseaftale ikke indgået mellem dig og os; i stedet indgår du flere aftaler om levering af individuelle services med hver enkelt leverandør I givet fald agerer Vi udelukkende som mellemled i forbindelse med hver enkelt rejseservice.
 7. INFORMATION OM PAS, VISUM OG HELBREDSBESTEMMELSER
  1. Pas, visum og/eller helbredskrav kan ændre sig, og du skal derfor henvende dig til den relevante myndighed (ambassade, konsulat, osv.) i god tid før afrejsen. Det er dit ansvar at have et gyldigt pas og (hvis relevant) et visum. Det er vigtigt at huske at medtage alle transitpunkter på rejsen, hvor et visum også er nødvendigt. Det tager ofte nogen tid at få et visum, så vi råder dig til at søge om det i god tid. Vi påtager os intet ansvar for kunder, der ikke har de korrekte dokumenter.
  2. Hver destination har sine egne krav til indrejseformaliteterne, vaccinationer, osv., der også kan variere alt efter passagerens nationalitet. Det er dit ansvar at indhente den information. Ingen hændelser, der opstår ved manglende overholdelse af sådanne officielle regler, bliver betragtet som vores ansvar. Vi opfordrer dig derfor til altid at kontrollere de forskellige formaliteter på den valgte destination eller i transitlandene, og den tid det tager for de pågældende foranstaltninger.
  3. För alla resor till eller via USA krävs ett godkänt inresetillstånd (ESTA) och maskinläsbart pass
 8. VORES EGNE SERVICES
  1. Ændringsbar billet
   1. Hvis du tilkøber vores tjeneste Ændringsbar billet, under bookingprocessen, kan du ændre dato og/eller tidspunkt for din flybooking i henhold til vilkårene i dette punkt uden at skulle betale vores ombookningsgebyr og/eller flyselskabsafgifter. Når vi leverer vores tjeneste Ændringsbar billet, formidler vi kun en transportaftale mellem dig og det pågældende flyselskab. Da Ændringsbar billet, er vores egen tjeneste (dvs. du kan ikke benytte vores tjeneste Ændringsbar billet, ved at kontakte flyselskabet direkte), skal alle bookingforespørgsler om brug af tjenesten Ændringsbar billet, ske via vores kundeservice (se punkt 8.1.4).
   2. Den Ændringsbare billet giver mulighed for ombooking af fly på følgende betingelser:
    • Alle ombooking skal foretages i henhold til Afsnit 8.1.4 og mindst 24 timer før det oprindelige afgangstidspunkt.
    • Ombooking er kun muligt med samme luftfartselskab, dvs. et fly kan kun ombookes til et fly, der er fra samme luftfartselskab, som den oprindelige billet var booket hos.
    • Flyvestrækninger skal bruges i samme rækkefølge, som de oprindeligt blev booket i.
    • Opgraderingen til en anden kabine eller bookingklasse på samme fly er ikke tilladt.
    • Ombooking af en billet til et såkaldt "stop-over" (dvs. ophold i en by, hvor der er tilslutning til dit fly, længere en oprindeligt booket) er ikke tilladt.
    • En ændring af oprindelsessted og/eller destination er ikke mulig, hverken for udgående fly eller returfly.
    • Navnet på den Ændringsbare billet kan hverken ændres eller rettes.
    • En rejse kan kun ombookes en gang. Når ændringen er bekræftet, er den Ændringsbar billet brugt op.
    • I tilfælde af ombooking skal rejsen gennemføres senest et år efter den oprindelige booking. Den nye rejse må først starte 24 timer efter tidspunktet for ændringen af anmodningen.
    • Booking kan ikke refunderes, når den Ændringsbare billet er blevet brugt.
   3. Hvis du vil ombooke din flybillet, skal du kontakte vores kundeservice via telefon i vores faste åbningstider. Du kan finde vores telefonnummer under "Kontakt os - Telefon". 

    Bemærk, at vi kommunikerer på engelsk telefonisk og på e-mail.
   4. Ændringen er kun gennemført, når Vi har bekræftet den via e-mail. Hvis du ikke modtager en bekræftelse, bedes du kontakte vores kundeservice.
   5. Ændringen af flyafgange med vores Ændringsbare billet forudsætter tilgængelighed. Hvis den ønskede ændring resulterer i en dyrere billet, eller hvis ændringen medfører, at passageren ikke længere har ret til en særpris (f.eks. for et lille barn) skal du selv betale de ekstra omkostninger. Vi er ikke ansvarlige for, hvordan ændringen påvirker alle ekstra services, som er aftalt direkte med luftfartselskabet (som eksempelvis forhåndskøb af ekstra bagage eller sædereservationer).
   6. Hvis du annullerer reservationen, bliver prisen på vores Ændringsbare billet ikke refunderet.
   7. Hvis du ikke møder op til en flyrute, er muligheden for ændring via vores Ændringsbare billet ikke længere gældende.
  2. Transfergaranti
   1. Hvis vores tjenesteydelser med hjælp til tilslutningsgaranti som beskrevet i dette afsnit 8.2 (i det følgende kaldet "Transfergaranti") er inkluderet i din booking, vil dette fremgå tydeligt under bookingprocessen og på din bookingbekræftelse. Hvis din booking også omfatter andre flyforbindelser, skal du være opmærksom på, at Transfergarantien kun gælder for den del af din booking, der er markeret med "skift-selv".
   2. Transfergarantien gælder i følgende tilfælde (hvert af dem udgør en "ændring"):
    • hvis et eller flere af dine fly ombookes, forsinkes eller aflyses af det respektive flyselskab, og dette betyder, at du ikke når flyet til din destination;
    • hvis du ikke når et tilslutningsfly på grund af forsinket eller mistet bagage uden for din rimelige kontrol; og
    • hvis du ikke når et tilslutningsfly på grund af told- eller immigrationskontroller uden for din rimelige kontrol.
   3. Transfergarantien gælder ikke:
    • hvis ændringen kun påvirker flyvninger på samme billet (udstedt som en e-billet/PNR). Luftfartsselskabet, der tilbyder flyvningen/flyvningerne, er ansvarligt for eventuelle problemer og for at håndtere flyændringer (kontakt det relevante flyselskab direkte for at få hjælp og/eller kunne få besvaret spørgsmål);
    • hvis ændringen er opstået som følge af force majeure-situationer, som omfatter omstændigheder uden for flyselskabernes rimelige kontrol, såsom (uden at være begrænset til) politisk ustabilitet, ekstreme vejrforhold, sikkerhedsrisici, betydelige begrænsninger i lufthavnsdriften og/eller flyselskabets konkurs/insolvens;
    • for alle foranstaltninger (eller mangel på samme), som med rimelighed er inden for din kontrol, for eksempel hvis du ikke når et fly, fordi (i) du mangler det nødvendige visum, rejsedokumenter eller anden dokumentation, der kræves til din rejse; eller (ii) du overtræder nogle af flyselskabets regler og begrænsninger; eller
    • hvis du rejser med indtjekket bagage på en rejse markeret med "ingen indtjekket bagage", dvs. en rejse med ’egen transfer’ med kort transfertid; eller
    • hvis du har foretaget ændringer i din booking uden vores forudgående godkendelse.
   4. Informer os uden unødig forsinkelse.
    Hvis du ønsker at benytte dig af Transfergarantien, skal du informere os uden unødig forsinkelse telefonisk, efter at du er blevet underrettet om en ændring. Se introduktionen for kontaktoplysninger. Hvis du ikke underretter os uden unødig forsinkelse, er du ikke berettiget til Transfergarantien.
   5. Tilbudte muligheder – alternative fly eller tilbagebetaling.
    Når vi er blevet informeret om ændringen, tilbyder vi dig en af følgende muligheder, som du kan vælge imellem:
    a) alternativt fly til din slutdestination på vores regning (du vil få besked om netop det eller de fly, vi kan tilbyde);
    b) en tilbagebetaling af den pris, du betalte for ubrugt(e) flybillet(ter) på tidspunktet for din booking; eller
    c) fly til at vende tilbage til din afrejselufthavn på vores regning (du vil få besked om netop det eller de fly, vi kan tilbyde).

    Hvis vi ikke kan tilbyde dig et rimeligt fly til din slutdestination, kan vi henvise dig til alternative lufthavne. I så fald vil vi dække dine udgifter til transport til den alternative lufthavn.

    Hvis der er mere end 48 timer inden det berørte flys oprindelige afgangstid, vælger vi en af de muligheder, der er angivet i 8.2.5. efter eget skøn.
   6. Din accept af det tilbudte alternativ
    Du skal svare og angive, om du accepterer alternativet så snart som muligt efter at have modtaget yderligere oplysninger fra os om de muligheder, der er angivet i underafsnit 5 (a) - (c) ovenfor. Hvis vi ikke modtager dit svar inden for en rimelig tid (inden for højst 24 timer), har du brugt din ret til at bruge Transfergarantien.
   7. Anden kompensation
    Ud over de muligheder, der angives i 8.2, omfatter Transfergarantien følgende:
    • Indkvartering – Hvis en ændring finder sted med kort varsel, og du står uden logi for natten (22.00-08.00), dækker vi dine opholdsudgifter for en eller flere nætter. Erstatningen er begrænset til i alt 100 USD pr. passager, der er omfattet af Transfergarantien. Al erstatning for indkvartering, som du modtager fra flyselskabet, vil blive trukket fra den tilbagebetaling, der tilgodeses af Transfergarantien.
    • Mad og drikke – Hvis en ændring betyder, at dit/dine fly forsinkes med mere end fire timer, dækker vi omkostningerne til mad og drikke på op til i alt 12 USD pr. passager, som er omfattet af Transfergarantien. Eventuel erstatning for mad og/eller drikkevarer, som du modtager fra flyselskabet, trækkes fra den tilbagebetaling, som tilgodeses af Transfergarantien.
    Bemærk, at du skal lægge ud for udgifterne og indsende kvitteringerne for disse udgifter til os.
  3. Afbestillingsgaranti
   1. Hvis du køber vores Afbestillingsgaranti i bookingprocessen, kan du uanset årsag kontakte os efter bookingtidspunktet for at annullere din booking og i stedet modtage en elektronisk voucher svarende til 90% af flybillettens pris. Voucheren kan bruges til en ny booking på Portalen. Betingelserne i dette afsnit 8.3 gælder for vores tjeneste Afbestillingsgaranti, men også i forbindelse med levering af en Afbestillingsgaranti formidler vi en transportaftale mellem dig og den relevante tjenesteudbyder. Da Afbestillingsgaranti er vores egen tjeneste (dvs. du kan ikke benytte Afbestillingsgaranti ved at kontakte tjenesteudbyderen direkte), skal alle afbestillinger for brug af tjenesten Afbestillingsgaranti ske via vores kundeservice (se punkt 8.3.5). Vi opkræver ikke administrationsgebyrer i tilfælde af en frivillig afbestilling med Afbestillingsgaranti eller i forbindelse med en ny booking med voucher gennem vores portal.
   2. Følgende er gældende, når du bruger tjenesten Afbestillingsgaranti:
    • Alle afbestillinger skal foretages i overensstemmelse med punkt 8.3.5 og være os i hænde senest 24 timer før afgangstidspunktet for den oprindelige flybillet.
    • Værdien af voucheren svarer til 90 % af værdien af den afbestilte flybillet inklusive skatter og tjenesteudbyderens gebyrer, men eksklusive omkostningerne ved AfbestillingsgarantiEN og yderligere tjenester (f.eks. ekstra bagage, valg af sæde osv.). Hvis bookingen tidligere har været genstand for ændringer, der har medført en prisstigning på flybilletten (f.eks. frivillig datoændring, navneændring, tilføjelse af bagage osv.), beregnes voucherens værdi på den oprindelige flybillet uden ændringer. Ved brug af AfbestillingsgarantiEN kan værdien af voucheren aldrig overstige 18603 DKK pr. person eller 37205 DKK pr. booking uanset værdien af flybilletterne.
    • Du har altid ret til at afbestille din flybillet og modtage en voucher uanset årsag. Der kan også anmodes om afbestilling for en enkelt passager i bookingen. I det tilfælde beregnes værdien af voucheren i forhold til antallet af passagerer, som afbestiller. Afbestillinger kan ikke foretages for enkelte strækninger på rejsen i en flybillet. Annullering kan ikke ske for en del af turen.
    • Voucheren kan kun bruges på vores portal i henhold til de instruktioner, der følger med din voucher. Voucheren kan ikke kombineres med andre vouchers, kontante udbetalinger eller kampagner og kan ikke bruges via websteder for prissammenligninger.
    • Du kan kun bruge din voucher i forbindelse med en booking. Ikke-benyttede voucherbeløb anses derefter for at være gået tabt.
    • Voucheren er gyldig i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du får besked om, at voucheren er tilgængelig for brug, hvilket er inden for 7 arbejdsdage, fra vi har bekræftet din anmodning om afbestilling. Når gyldighedsperioden udløber, mister voucheren sin værdi, og du kan ikke kræve kompensation på anden måde.
    • En Afbestillingsgaranti-voucher kan kun bruges til at booke flyrejser på portalen.
   3. Når du benytter Afbestillingsgarantien og afbestiller din booking/flybillet, giver du og dine medrejsende afkald på alle rettigheder til de rejsedokumenter, som vi har overført til tjenesteudbyderen. Ved at tilkøbe tjenesten Afbestillingsgaranti accepterer du, at vi efter din meddelelse om afbestilling i henhold til vilkårene automatisk overtager alle rettigheder til flybilletten og bookingen samt retten til at anvende disse rettigheder over for tjenesteudbyderen.
   4. Afbestillingsgaranti kan ikke bruges (i disse tilfælde refunderes omkostningerne ved Afbestillingsgaranti-tjenesten ikke), hvis tjenesteudbyderen ikke er i stand til at levere rejsetjenesten, når de er erklæret konkurs eller på anden måde har indstillet eller lukket deres aktiviteter.
   5. Hvis du vil udnytte AfbestillingsgarantiEN, skal du kontakte vores kundeservice. Du kan se telefonnumre og andre kontaktmetoder på portalen. Bemærk, at vi behandler alle kundehenvendelser efter tur.
   6. Afbestillingsgarantien gælder ikke, hvis du kontakter flyselskabet for at ombooke din flybillet og anmoder om en afbestilling.
  4. Afbestil uanset årsag
   1. Med forbehold af bestemmelserne i punkt 8.4.4. nedenfor, og hvis Afbestil uanset årsag er købt under bookingproceduren, kan du uanset årsag annullere dine flyafgange og få refusion. Da Afbestil uanset årsag er vores egen tjeneste (dvs. du kan ikke bruge Afbestil uanset årsag ved at kontakte tjenesteudbyderen direkte), skal alle anmodninger under Afbestil uanset årsag foretages i overensstemmelse med punkt 8.4.2.
   2. Følgende gælder, når du bruger Afbestil uanset årsag:
    • Alle afbestillinger skal foretages ved at kontakte vores kundeservice via telefon og skal være os i hænde senest 24 timer før det oprindeligt planlagte afgangstidspunkt for din første planlagte flyafgang. Hvis du afbestiller senere end dette, vil Afbestil uanset årsag ikke være gældende. Afbestilling kan ikke ske for en del af turen.
    • Afbestilling under Afbestil uanset årsag kan kun bruges til hele bookingen, dvs. for alle passagerer og alle flyvninger under bookingen.
    • Hvis afbestillingen er foretaget i overensstemmelse med dette punkt 8.4, får du refunderet hele den betaling, du har foretaget til os for din booking, undtagen prisen for Afbestil uanset årsag. Tilbagebetalingen er begrænset til i alt 2.500 EUR pr. person, uanset hvilket beløb der er betalt for bookingen.
    • Hvis du har ret til at få refunderet beløbet, vil din refusion blive behandlet ved hjælp af den samme betalingsmetode, som blev brugt til at betale for bookingen. Vi vil påbegynde betalingen inden for 48 timer.
   3. Ved at bruge Afbestil uanset årsag til at afbestille din booking/flybillet giver du og dine medpassagerer (alt efter omstændighederne) afkald på alle rettigheder til de rejsedokumenter, som vi har formidlet til tjenesteudbyderen. Ved at købe Afbestil uanset årsag accepterer du, at vi efter din anmodning om afbestilling automatisk erhverver alle rettigheder til flybilletten og bookingen samt retten til at bruge disse rettigheder i forhold til tjenesteudbyderen.
   4. Ud over ovenstående gælder Afbestil uanset årsag ikke og kan ikke anvendes:
    • hvis afgangen eller afgangene er blevet aflyst, ombooket eller på anden måde ændret (f.eks. ændret navn) via flyselskabet;
    • hvis tjenesteudbyderen ikke er i stand til at yde rejsetjeneste efter at have erklæret sig konkurs eller efter at have sat deres virksomhed på pause eller lukket den (i så fald refunderes omkostningerne for Afbestil uanset årsag ikke), eller
    • i tilfælde af force majeure-situationer, dvs. omstændigheder uden for luftfartsselskabets rimelige kontrol, såsom (uden begrænsning) politisk ustabilitet, ekstreme vejrforhold, sikkerhedsrisici, strejker, væsentlig begrænsning af lufthavnsdriften, epidemier og pandemier.
 9. GEBYRER OG BETALING
  1. Betaling
   1. Betaling for rejsetjenester behandles enten af os eller af vores koncernselskab (i samarbejde med vores betalingsleverandør(er), der leverer funktionen til behandling af betalinger), eller af tjenesteleverandøren. Alle betalingsoplysninger, der tilhører vores kunder, krypteres på en sikker server, når de deles med vores betalingsudbyder(e).
   2. Alt efter bookingkriterier og tilføjede services kan betalingen blive delt i to separate transaktioner, en betaling fra os og en fra Serviceudbyderen. Du bliver ikke opkrævet mere end den samlede pris, som bliver vist på vores site. De samme sikkerhedsforanstaltninger gælder. I nogle tilfælde er priser og gebyrer fra tjenesteudbydere muligvis ikke i den valuta, der vises på portalen. I stedet giver vi et estimat i portalens standardvaluta. Når du foretager en booking med kreditkort, kan det beløb, der opkræves af tjenesteudbyderen, være lidt anderledes på grund af valutaudsving, omregning og mulige gebyrer fra kortudbyderen. Hvis det foregående gælder for din booking, vil du blive informeret om dette under bookingproceduren.
   3. For at vi kan behandle din betaling, skal du sikre, at der er tilstrækkelige midler til rådighed. Hvis der skulle opstå et problem i forbindelse med behandlingen af din betaling, forsøger Vi at behandle din betaling igen i samarbejde med vores udbyder(e) af betalingsservice. Hvis dette ikke resulterer i et gennemført træk af midler fra dig, kontakter Vi dig hurtigst muligt for vejledning i andre betalingsmåder. Hvis Vi ikke modtager din betaling efter sådan yderlig vejledning, bliver din udestående betaling sendt til inkasso.
  2. Betalingssvindel
     Hvis vi har begrundet mistanke om svindel, forbeholder vi os retten til at nægte at behandle en sådan betaling. Betalingsidentifikation kan være påkrævet, hvis der er mistanke om en forbrydelse. Alle typer betalingsbedrageri indberettes til politiet.
  3.  
  4. Refusioner
   1. Refusioner behandles i henhold til tjenesteudbyderens vilkår og betingelser. Hvis du har ret til at få refunderet beløbet, vil din refusion blive behandlet ved hjælp af den samme betalingsmetode, som blev brugt til at betale for bookingen. Bemærk, at flybilletpriser indeholder forskellige elementer, og ikke alle kan refunderes, så selvom du er berettiget til tilbagebetaling i henhold til politikken om tjenesteudbydere, er det refunderede beløb muligvis ikke den samlede pris, du har betalt for din booking.
   2. Alle refusioner betales af den relevante tjenesteudbyder, og vi, der fungerer som formidler, har ingen indflydelse på tjenesteudbyderens ekspeditionstid.
   3. Som formidler vil vi kun behandle en tilbagebetaling, hvor vi allerede har modtaget en sådan fra den relevante tjenesteudbyder.
   4. Den samlede pris for din booking vil omfatte prisen på rejsetjenesterne, eventuelle tilkøbte produkter samt vores servicegebyrer. Bemærk, at vores servicegebyrer ikke refunderes. Det skyldes, at der opkræves servicegebyrer for vores formidlingstjenester, som anses for at være opfyldt, når bookingen er blevet bekræftet til dig. Tillægsprodukter fra tjenesteudbydere refunderes kun i det omfang, vi har modtaget relevante beløb til gengæld fra tjenesteudbyderen. Vores egne tillægsprodukter tilbagebetales ikke.
 10. REKLAMATIONER
  1. Krav i forbindelse med ydelsen fra Rejseservice
   Alle problemer, bemærkning eller krav i forbindelse med den faktiske ydelse fra Rejseservice, skal adresseres direkte til den relevante serviceudbyder (rejseoperatør, luftfartselskab, forsikringsselskab, hotel) med hvem du har kontakt for den relevante Rejseservice. Se også Afsnit 11 for rettigheder i henhold til EU-forordningen.
  2. Klager vedrørende vores egne tjenester
   Krav vedrørende vores egne serviceydelser varetages udelukkende skriftligt og bliver sendt senest to måneder efter slutdatoen på din rejse.
 11. KUNDERETTIGHEDER, DER ER TILLAGT I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTS FORORDNING
  1. Aflyste eller forsinkede fly
   Hvis du rejser til eller fra et EU-land med en EU-transportør har du krav på kompensation for omkostninger, du direkte kan tilskrive det relevante luftfartselskab, hvis dit flyt er aflyst, forsinket eller ved boardingafvisning. Klik her for mere information om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004.
  2. Transportørens ansvar
   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker. Forordningen kan læses her.
 12. ANSVAR
  1. Du accepterer, at vi agerer som mellemled mellem Dig og Serviceudbyderen. Vi kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig med hensyn Rejseservices, du har booket hos en eller flere Serviceudbydere, og Vi påtager os intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder, som er stillet til rådighed på Portalen, af den respektive Serviceudbyder.
  2. Hvis en tjenesteudbyder af en eller anden grund ikke kan levere rejsetjenesten, herunder uden begrænsning på grund af ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder, der ligger uden for tjenesteudbyderens kontrol (force majeure), eller hvor en tjenesteudbyder erklærer sig konkurs, kan vi kun fungere som formidler og refundere betalinger, hvor vi allerede har modtaget sådanne fra den relevante tjenesteudbyder.
  3. Med hensyn til vores egne tjenester er vi ansvarlige for skader, der er underlagt de begrænsninger, som er angivet i vilkårene og i det omfang, der er tilladt ved lov. Vi er kun ansvarlige for direkte skader, som du faktisk har lidt, betalt eller pådraget dig på grund af en mangel, der kan tilskrives vores forpligtelser med hensyn til vores egne tjenester, op til et samlet beløb af prisen på din booking (uanset om der er tale om én begivenhed eller en række forbundne begivenheder). Hvis der på grund af ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder, som vi ikke er herre over (force majeure), er mangler i forbindelse med bookinger, bekræftelser og/eller udførelse af bookinger eller tjenester, er vi fritaget for ethvert afledt juridisk ansvar, som skyldes sådanne mangler eller manglende overholdelse i forbindelse med effekten af force majeure.
  4. Ansvarsbegrænsningen, fastlagt i Afsnit 12.3, gælder også misligholdelse af forpligtelser fra personer for den fejl, som Vi er ansvarlige for i henhold til lovbestemmelserne.
 13. GÆLDENDE LOVGIVNING OG KONFLIKTLØSNINGER
  1. Gældende lovgivning
   Dansk lovgivning gælder udelukkende for disse V&B og aftalen med dig og os.

   Som forbruger har du fordel af alle i de ufravigelige regler i den lov, som finder anvendelse i det land, hvor du bor. Intet i disse V&B, herunder dette Afsnit 13.1, påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe dig sådanne ufravigelige regler i den lokale lov.
  2. Løsning af konflikter online
   Europa-Kommissionen har en platform til rådighed til løsning af konflikter (ODS) på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. DATABESKYTTELSE Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Du kan finde mere information om indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger i vores Privacy Policy.
 15. INDSTILLINGER FOR PORTALRANGERING OG SORTERING For at gøre dine søgeresultater så relevante som muligt bruger vi komplekse algoritmer til at rangere flyalternativerne og bestemme rækkefølgen af visningen på vores portal. Når du først ser dine søgeresultater, sorteres de som standard som "Anbefalet", hvilket tager højde for laveste pris, korteste rejsevarighed og en kombination af begge (bedste værdi) samt længste ophold (tidligst mulige afgang og senest mulige returrejse). Det påvirkes også af mulig kompensation, som vi modtager fra flyselskabet (hvis nogen).

  På søgeresultatsiden kan du beslutte, hvordan du vil sortere resultaterne og/eller filtrere søgeresultaterne, så de kun viser dine valgte præferencer. Vi tilbyder også muligheden for hurtigt at rangere søgeresultaterne baseret på følgende:
  • Billigste – den billigste pris
  • Korteste – den korteste rejsetid
  • Kampagne – enhver aktuel markedskampagne, vi har med flyselskab(er), som vi kan modtage kompensation for fra flyselskabet. Hvis der ikke er nogen aktiv kampagne, vil søgeresultaterne i denne kategori blive rangeret ud fra den billigste pris.
 16. BILAG 1 – GEBYRER FOR ADMINISTRATIV ASSISTANCE

  Servicegebyrer

  112 DKK pr. passager 

  Vedrørende anmodninger om at finde en alternativ flyløsning ud over den, som flyselskabet allerede tilbyder, i tilfælde af en ændring af tidsplanen eller aflysning fra flyselskabets side (se afsnit 3.4).

  298 DKK pr. passager

  Vedrørende ændringer eller annulleringer, som du har anmodet om, og vedrørende manuel assistance, f.eks. oprettelse af en ny booking eller tilføjelse af passagerer (se afsnit 3.5).

  484 DKK pr. passager

  Gælder kun for forespørgsler om tilbagebetaling, der er anmodet om efter den oprindelige afrejsedato, i tilfælde af udeblivelse eller manglende fremmøde til flyvningen (se afsnit 3.6).

  * Alle priser er inkl. moms.

  Bemærk, at enhver ændring og/eller refusion er underlagt flyselskabernes betingelser og flyselskabets billetregler. Der kan påløbe yderligere gebyrer fra flyselskaberne. Det har vi som mellemled ingen indflydelse på.

  Hvis den ønskede ændring fører til en dyrere billet, eller hvis ændringen medfører, at passageren ikke længere har ret til en særlig pris, skal du selv bære sådanne omkostninger.

Header
Subject
Body
Footer